AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY

A személyes adatok feldolgozására jogosult személy a PaprikaSoft Kft. ( Székhely: 8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 36., Cégjegyzékszám: 14 09 311722, Adószám: 23457300-2-14, a továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint Adatfeldolgozó. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatfeldolgozó mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.


Tárhelyszolgáltató
Név/cégnév: PaprikaSoft Kft.
Székhely: 8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 36.
Telefon: +36 20 414 0284
E-mail: office@paprikasoft.com

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

  • A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
  • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
  • A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.