Home
Amihez ajánljuk a Alkoholos kézfertőtlenítő folyadék virucid • 1l • sportkupakkal terméket:

Alkoholos kézfertőtlenítő folyadék virucid • 1l • sportkupakkal

Alkalmazható az egészségügy, élelmiszeripar, vendéglátás területén, közintézményekben, iskolákban, háztartásokban higiénés kézfertőtlenítésre.
2 560 Ft
Elérhetőség:
raktáron
Listaár Brutto
2 560 Ft
Listaár Netto
2 016 Ft
Kedvezményes ár brutto
2 560 Ft
Kedvezményes ár netto
2 016 Ft
Kedvezmény
0%
Szállítási idő:
1-2 nap
Darab / Karton:
10
Nettó Ft / Liter:
2015,75
Mennyiség:
+-
Termékleírás
Összetétel
Letöltések
Vélemények

Antimikrobiális spektrum: virucid, baktericid, fungicid

Alkalmazás: kézfertőtlenítés, biocid termék, 1. terméktípus, humán-egészségügyi biocid termék.

Alkalmazható az egészségügy, élelmiszeripar, vendéglátás területén, közintézményekben, iskolákban, háztartásokban higiénés kézfertőtlenítésre. Lakossági és foglalkozásszerű felhasználók számára.

Használati utasítás: Tegyen a kezére 3 ml terméket majd 60 másodpercig alaposan és kíméletesen dörzsölje át kezeit, külön gondot fordítva az ujjközökre. NEM KELL LEÖBLÍTENI! Csak ép bőrfelületen használható! Nyílt láng közelében ne használja.


Figyelmeztetések:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.


Biocid termék:1.Terméktípus. Lakossági és professzionális felhasználásra

Antimikrobiális spektrum: Bactericid, fungicid.

Hatóanyag:45% etanol és 20%izopropanol

Egészségügy, élelmiszeripar,vendéglátás területén,közintézményekben,iskolákben, háztartásokban higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható.

OTH eng:JKF/7834-4/2016

Összetétel: Tartalmaz: etanol, propán-2-ol

UFI: TG10-30G9-J002-35XC


Hozzászólás(0)

Értékelés:
Vélemény: