Home
Amihez ajánljuk a Általános Felület Fertőtlenítő 0,5L - újrahasznosított csomagolásban terméket:

Általános Felület Fertőtlenítő 0,5L - újrahasznosított csomagolásban

Klórmentes felület fertőtlenítőszerünk használható a háztartás minden területén. Konyhai és fürdőszobai használat mellett, tisztíthat vele hűtőt, mikrót és bármilyen vízálló felületet.
1 500 Ft
Elérhetőség:
raktáron
Listaár Brutto
1 500 Ft
Listaár Netto
1 181 Ft
Kedvezményes ár brutto
1 500 Ft
Kedvezményes ár netto
1 181 Ft
Kedvezmény
0%
Szállítási idő:
1-2 nap
Darab / Karton:
16
Nettó Ft / Liter:
2362,20
Mennyiség:
+-
Termékleírás
Összetétel
Letöltések
Vélemények

Alkalmazási terület: Felületfertőtlenítés. A terméket töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Töröljük át a fertőtlenítendő felületet a készítménnyel úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig. Baktericid, fungicid: min. 20 perc behatási idő. Yeasticid: min. 15 perc behatási idő. 


Figyelmeztetések:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a(z) kezet alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Gyártó: Bibo Franchise Kft, Nádas u.1.sz, Dunakeszi, 2120, Magyarország, telefon: +36 30 4316 38Felhasználók köre: lakossági és professzionális

Biocid termék 2. és 4. terméktípus.

Összetétel: Tartalmaz: propán-2-ol, Alkil-dimetil-benzil-ammonium-klorid

UFI: TD10-K0SW-700J-EUC9

Hozzászólás(0)

Értékelés:
Vélemény: