Home
Amihez ajánljuk a Baby Felület Fertőtlenítő 1L - komposztálható csomagolásban terméket:

Baby Felület Fertőtlenítő 1L - komposztálható csomagolásban

Felületfertőtlenítés.
1 600 Ft
Elérhetőség:
raktáron
Listaár Brutto
1 600 Ft
Listaár Netto
1 260 Ft
Kedvezményes ár brutto
1 600 Ft
Kedvezményes ár netto
1 260 Ft
Kedvezmény
0%
Súly:
1.00 kg
Szállítási idő:
1-2 nap
Darab / Karton:
10
Nettó Ft / Liter:
1259,84
Mennyiség:
+-
Termékleírás
Összetétel
Letöltések
Vélemények

Alkalmazási terület: Felületfertőtlenítés.

Felhasználási javaslat: A terméket töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Töröljük át a fertőtlenítendő felületet a készítménnyel úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni 20 perc behatási ideig. A 20 perc leteltével vizes ronggyal töröljük át, öblítsük le a felületet úgy, hogy a fertőtlenítő szer maradéktalanul eltávolításra kerüljön. Yeasticid: min. 15 perc behatási idő.


Figyelmeztetések:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a(z) kezet alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Gyártó: Bibo Franchise Kft, Nádas u.1.sz, Dunakeszi, 2120, Magyarország, telefon: +36 30 4316 385

Felhasználók köre: lakossági és professzionális

Biocid termék 2. és 4. terméktípus.

Összetétel: Tartalmaz: propán-2-ol, Alkil-dimetil-benzil-ammonium-klorid

UFI: TD10-K0SW-700J-EUC9


Hozzászólás(0)

Értékelés:
Vélemény: