Home
Amihez ajánljuk a Bio Food Safe Cleaner 5L - újrahasznosíható csomagolásban terméket:

Bio Food Safe Cleaner 5L - újrahasznosíható csomagolásban

Élelmiszerekkel érintkező felületek tisztítására.
A Cleaneco Bio Food Safe Cleaner kizárólag biológiai eredetű alapanyagokból készített nagy hatásfokú, hipoallergén, illatmentes tisztítószer. Amegtisztított felületet azonnal használhatja, az élelmiszerekre a termék permete sem jelent kémiai kockázatot.
5 599 Ft
Elérhetőség:
raktáron
Listaár Brutto
5 599 Ft
Listaár Netto
4 409 Ft
Kedvezményes ár brutto
5 599 Ft
Kedvezményes ár netto
4 409 Ft
Kedvezmény
0%
Szállítási idő:
1-2 nap
Nettó Ft / Liter:
881,73Ft
Mennyiség:
+-
Termékleírás
Összetétel
Letöltések
Vélemények

Összetétel: (bio)etil-alkohol, 2-fenoxietanol

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. Robbanásbiztos szellőztető berendezés használandó. Szikramentes eszközök használandók. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz. Tűz esetén: oltásra szén-dioxid oltókészülék használandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva vagy visszaadva a szállítónak.

Letölthető dokumentumok - Bio food safe cleaner

Hozzászólás(0)

Értékelés:
Vélemény: