Home
Amihez ajánljuk a Bio Üzemi Padlótisztító 1L - komposztálható csomagolásban terméket:

Bio Üzemi Padlótisztító 1L - komposztálható csomagolásban

A Cleaneco Bio Üzemi Padlótisztító 100%-ban növényi alapanyagból készült, allergéneket nem tartalmaz. Termékünk organikus alapanyagai a világpiacon elérhető legújabb kutatások eredményeként jöttek létre. Kiemelkedően hatékonyak, így könnyedén felveszik a versenyt bármely a piacon kapható klasszikus, szintetikus alapanyagokból készült üzemi tisztítószerekkel, gépi felmosószerekkel.
1 930 Ft
Elérhetőség:
raktáron
Listaár Brutto
1 930 Ft
Listaár Netto
1 520 Ft
Kedvezményes ár brutto
1 930 Ft
Kedvezményes ár netto
1 520 Ft
Kedvezmény
0%
Súly:
1.16 kg
Szállítási idő:
1-2 nap
Darab / Karton:
10
Nettó Ft / Liter:
1519,69
Mennyiség:
+-
Termékleírás
Összetétel
Letöltések
Vélemények

Alkalmazási terület: A Cleaneco Bio Üzemi Padlótisztító 100%-ban növényi alapanyagból készült, allergéneket nem tartalmaz. Termékünk organikus alapanyagai a világpiacon elérhető legújabb kutatások eredményeként jöttek létre. Kiemelkedően hatékonyak, így könnyedén felveszik a versenyt bármely a piacon kapható klasszikus, szintetikus alapanyagokból készült üzemi tisztítószerekkel, gépi felmosószerekkel.

Felmosáshoz használjunk 0,5-1%-os oldatot kézi vagy gépi felhasználáshoz egyaránt.


Figyelmeztetések:

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P264 A használatot követően a(z) kezet és az érintett testrészt alaposan meg kell mosni.

P280 Szemvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

EUH208 C(M)IT/MIT(3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Összetétel: Tartalmaz: etanol, Hexyl D-glucoside, Alcohols, C9-11, ethoxylated

Összeállítva a 648/2004-es sz. rendelet szerint: 5-<15 % nem ionos felületaktív anyagok

UFI: 1300-00EX-N004-HQMA

Letölthető dokumentumok - Bio üzemi padlótisztító

Hozzászólás(0)

Értékelés:
Vélemény: