Home
Amihez ajánljuk a Kézi Mosogatószer koncentrátum - mangó & papaya illattal 1L - újrahasznosítható csomagolásban terméket:

Kézi Mosogatószer koncentrátum - mangó & papaya illattal 1L - újrahasznosítható csomagolásban

Hatékonyan eltávolítja a felületi szennyeződéseket és oldja a zsírt.
1 455 Ft
Elérhetőség:
raktáron
Listaár Brutto
1 455 Ft
Listaár Netto
1 146 Ft
Kedvezményes ár brutto
1 455 Ft
Kedvezményes ár netto
1 146 Ft
Kedvezmény
0%
Súly:
1.08 kg
Szállítási idő:
1-2 nap
Darab / Karton:
10
Nettó Ft / Liter:
1145,67
Mennyiség:
+-
Termékleírás
Összetétel
Letöltések
Vélemények

Alkalmazási terület: A gazdaságos alkalmazáshoz az edények mennyiségétől és a szennyeződés mértékétől függően adagoljon 1-2 teáskanálnyi CLEANECO  Kézi Mosogatószert 5 liter vízhez, vagy nyomjon néhány cseppett közvetlen a mosogató szivacsra. Törölje át az edényt, majd öblítse le.

Termékünk ECOCERT minősítésű alapanyagokból készült.


Figyelmeztetések:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Szemvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappanal.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.


EUH208 C(M)IT/MIT(3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Összetétel: Tartalmaz: Alkoholok,( C12-14) etoxilált,szulfát, nátriumsók

Összeállítva a 648/2004-es sz. rendelet szerint: 5-<15 % anionos felületaktív anyagok, <5 % nem ionos felületaktív anyagok, illatszerek

UFI: CS00-10Y4-3003-TF8U

Hozzászólás(2)

Értékelés:
Vélemény:

Nagyon szuper illata van, nem szárítja a kezem és kiválóan tisztít, csak ajánlani tudom.

Jól tisztít, kevés is elég belőle, szuper az illata és ami a legjobb, hogy egyáltalán nem szárítja a kezem.